Pokemon Go đã có

Nintendo vừa phát hành trò chơi Pokemon Go cho một số quốc gia, rất tiếc là Việt Nam không nằm trong danh sách này. Nếu là người dùng iOS thì các bạn có thể chuyển sang store Úc để tải về chơi thử còn người dùng Android cần phải dùng các chương trình đổi quốc gia để sử dụng.